|

Мавзӯъҳо

Шумо дар инҷо метавонед бо мавзӯъҳои Фаъолияти бонкӣ шинос шавед!

Маркетинг дар низоми бонкӣ

Дата добавления: 2017-10-05

Добавил (а): Алишер Фозилов

Нақша:

  • Маркетинги бонкӣ – қисми таркибии маркетинги молиявӣ.
  • Нақша ва вазифаи маркетинги бонкӣ.
  • Просмотров: 2992

Таърихи пайдоиши бонкҳо дар Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Низоми бонки дар каламрави Тоҷикистони имруза баъд аз таъсиси Чумхурии Мухтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон огоз ёфт. Нахустин муассисаи бонкии Тоҷикистон - Намояндагии Бонки давлатии Иттиҳоди Чамохири Шуравии Сотсиалисти (ИЧШС) дар шахри Душанбе мохи июни соли 1925 ташкил гардид, ки ба Идораи дар Осиёи Миёна будаи Бонки давлатии ИЧШС дар шахри Тошканд тобеъ буд.

Просмотров: 9224

Низоми бонкии Ҷумхурии Тоҷикистон дар замони ҳозира

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хар мамлакати мустакил, ки бо усулҳои иктисоди бозори амал менамояд ё ба ин бозор дохил шуда истодааст, бояд низоми инкишофёфтаи бонки дошта бошад. Зеро барои фаъолият намудан дар шароити иктисоди бозори бонкҳо накши асосиро ичро мекунанд.

Просмотров: 6841

Бонки миллии Тоҷикистон ва вазифаҳои он

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Бонки миллии Тоҷикистон, бонки марказии бароришгар (эмиссиягар) ва захиравии Чумхурии Тоҷикистон буда, барои нигох доштани кобилияти харидории пули милли – сомони чораҳои зарури меандешад.

Просмотров: 8601

Ташкилотҳои молиявии ғайрибонки ва вазифаи онҳо

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ташкилотҳои молиявии ғайрибанки – шахсони хуқуқианд, аммо бонк намебошанд ва дар асоси ичозатномаи (литсензияи) Бонки милли (маркази) хуқуқ доранд баъзе амалиёти бонкиро анчом дода, ба шахсони хуқуқи ва воқеи аз чихати молияви хизмат расонанд.

Просмотров: 3123

Вазифаҳои асоси ва мақсади бонки тиҷорати

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Вазифаҳое, ки бонки тиҷорати ичро менамояд, бо сатхи тараккиёти иктисодиёти мамлакат ва муносибатҳои бозори алокаманданд. Бинобар ин, вобаста ба сатхи муносибатҳои бозори, бонк метавонад дар назди худ вазифаҳои зиёдеро гузорад. Баъзе аз вазифаҳои асосии бонкро ба таври зерин шарх додан мумкин аст

Просмотров: 6219

Муносибати бонки тиҷорати бо Бонки миллии Тоҷикистон

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмадов Бахром

Вазифаи умумии танзими фаъолияти хар бонки тичорати дар чорчубаи сиёсати ягонаи пулию карзии Хукумати мамлакат ба ухдаи Бонки миллии Тоҷикистон гузошта шудааст.

Просмотров: 4680

Захираҳои қарзи ва таснифи онҳо

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Сарчашмаи асосии карзи бонки пеш аз хама маблагҳои пулии худи бонк аст. Бонкҳои саҳомию тичорати бо маблагҳои сахмдорон созмон дода шуда, сармояи оинномавии бонкро ташкил медиханд ва бонк фаъолияти худро оғоз менамояд.

Просмотров: 3592

Воситаҳои хусусии бонк

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Захираҳои карзии дар натичаи амалиёти пассиви ба вучудомадаи бонк, дар тарафи пассиви тавозуни (баланси) он дарч мегарданд. Захираҳои бонк аз инҳо иборатанд: воситаҳои хусусии бонк, воситаҳои карзй ва воситаҳои чалбшуда.

Просмотров: 4220

Воситаҳои пулии ҷалбшаванда

Дата добавления: 2016-04-22

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Хусусияти ҳоси муассисаи боиси он аст, ки хамчун як корҳонаи тичорати, кисми асосии захираҳои карзии вай аз хисоби маблагҳои чалбшуда ташкил мегарданд. Воситаҳои пулие, ки бонкҳо чалб менамоянд таркиби хархела доранд.

Просмотров: 2881