|

Мавзӯҳои нав

Тафриқасозии корхонаҳо ва меъёри онҳо (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Корхона ҳамчун моликияти умумихалқӣ, дар ҳуҷҷатҳои оморӣ ва коргузорӣ ба ҳайси ташкилотҳои истеҳсолии давлатӣ: завод, фабрика, иттиҳодияҳои истеҳсолӣ, иттиҳодияҳои илмию истеҳсолӣ ба тавсиб мерасид.

Просмотров: 138

Муносибатҳои меҳнатӣ дар фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Мувофиқи қонунгузориҳо корхона барои риоя кардани манфиати ҷомеаву шаҳрвандон, қонунҳову ҳифзи муҳити атроф, афзун гардондани боигарии корхонаю сарвати ҷамъият, баланд бардоштани самараи истеҳсолот ва оқилона истифода кардани захираҳои маҳдуди ҷомеа ҷавобгар мебошад.

Просмотров: 56

Фирма ҳамчун шахсияти ҳуқуқӣ (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Ҳангоми гузариш ба иқтисоди бозорӣ таъсир ва бунёд гардидани бисёрукладӣ, масъалаи таъмин кардани ҳуқуқи соҳибкорӣ, шароити танзими муносибатҳои дохилӣ ва бурунмарзӣ, ташкили сохтори иқтисодӣ ва иҷтимоии онҳо ва тарзу услуби фаъолияти корхонаҳо дар низоми улуми иқтисод ба мадди аввал гузошта мешавад

Просмотров: 39

Принсипҳои фаъолияти хоҷагидории фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Фаъолияти корхона, хоҳ - нохоҳ бо принсипҳои иқтисоди бозорӣ (интихоби озодонаи намуд ва шакли фаъолият, баробарҳуқуқии субъектҳои бозорӣ тибқи шаклҳои гуногуни моликият, нарх муқарраркунии озод, худтанзимкунии фаъолияти хоҷагидорӣ, ҷавобгарии иқтисодӣ, худмаблағгузорӣ, худидоракунӣ, худтанзимкунӣ...) алоқаманд мебошад.

Просмотров: 36

Вазифа ва омилҳои муайянкунандаи фаъолияти фирма (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Новобаста аз сирати мансубият ба ин ё он шакли моликият, ҳаҷму меъёр, миқдори тавлиди неъматҳову адои хизмат, ҳар як корхона барои иҷрои вазифа ва мақсади муайян нигаронида мешавад.

Просмотров: 43

Фирма (корхона) ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ ва субъекти хоҷагидорӣ (ФИРМА ВА ШАКЛҲОИ ТАШКИЛИЮ ҲУҚУҚИИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Заминаҳои айнии бавуҷудомадани фирма аз давраи андӯхти ибтидоии капитал (сармоя) оғоз ёфта, дар замони таҳаввули истеҳсолоти калони мошинӣ (инқилоби саноатии капитализм) ҳамчун корхонаҳои хусуси (фардӣ)-и аз ҳам ҷудо, барои ташкил гардидани фаъолияти соҳибкорӣ таҳкурсӣ гузоштааст

Просмотров: 134

Ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликият: шакл, тачриба ва хусусиятҳои он (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ мақсад ва вазифаи ҳар як субъекти иқтисодӣ - ташкил кардани раванди кор дар асоси ҳадди ақалл (минимуми)-и хароҷот ва ноил гаштан ба ҳадди аксари (максимуми) фоида мебошад.

Просмотров: 29

Гуногуншаклии моликият дар шароити бозор (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз нуқтаи назари субъекту объекти моликият ва истифодаи "дастаи ҳуқуқ" моликият пеш аз хоҷагиҳои молӣ (бозорӣ) ба вуқӯъ пайвастааст. Амиқ гаштани тақсими ҷамъиятии меҳнату таҳсис, густариши бозор ва тақозою арза барои бунёд гаштан ва ташаккул ёфтани шаклҳои гуногуни моликият замина гузоштаанд.

Просмотров: 22

Ҷанбаҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии моликият (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи тавре, ки қайд карда гузаштем, тайи зиёда аз 70 сол дар адабиёти марксистӣ ба ҳайси объекти моликият - воситаҳои истеҳсолот ва ашёҳои истеъмолӣ тавсия карда шудаанд. Ин тарзи маънидодкунии объекти моликият дар шароити ҳозира, вобаста ба дигар шудани нақш ва мақоми худи воситаҳои истеҳсолот (бавуҷудоии техникаю технологияи нав, автоматикунонии ҷараёнҳои истеҳсолот, истифодаи компютерҳо ва ғайра)

Просмотров: 33

Моликият ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ. Субъект ва объекти моликият (МОЛИКИЯТ - АСОСИ НИЗОМҲОИ ИҚТИСОДӢ)

Дата добавления: 2019-09-17

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти муқаррарӣ инсон бидуни донишҳои иқтисодӣ, воҷаҳои молу мулк, мулкдорӣ, чиз, неъмат, соҳибмулк (молик) ва ғайраро дар як қатор гузошта, онҳоро чун моликият тасаввур мекунад.

Просмотров: 45