|

Мавзӯҳои нав

Ҳамгироии агросаноатӣ ва моҳияти комплекси аграрию саноати

Дата добавления: 2020-03-14

Добавил (а): Сино Эгамбердиев Бахром Ахмедов Алишер Фозилов

Ҳамкорӣ ва дастгирии байни ҳавзаҳои хоҷагии қишлоқ ва саноат ҳамчун мояи амиқ гаштани истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Ҳамгироии кишоварзию саноат яке аз ҳодисаҳои маъмулу густаришёфтаи замони ҳозира мебошад

Просмотров: 906

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Васоити таълимӣ

Дата добавления: 2019-11-25

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Васоити таълимӣ.- Душанбе “Ирфон”, 2019.-163 с. Васоити таълимии мазкур дар заминаи муқаррароти Кодекси нави андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф ёфта, ҳадафаш соддаву оммафаҳм гардонидани талаботи қонунгузории андоз барои шаҳрвандон мебошад. Васоити таълимӣ барои донишҷўёну магистрантони ихтисосҳои иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон,соҳибкорон ва мутахассисони соҳаи молия тавсия мешавад. © Исломов Т.С.

Просмотров: 2272

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Яке аз мақсадҳои асосии танзими макроиқтисодӣ ин таъмин намудани шуғли пурра мебошад. Дар зери мафҳуми шуғл шумораи аҳолии қобили меҳнат фаҳмида мешавад, ки бо ҷои кор таъмин мебошанд.

Просмотров: 2623

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таваррум як навъ касалиест, ки дар иқтисод бунёд ёфта, оҳиста-оҳиста ба ҷону устухони он ҷой гирифта, оқибат, онро муфлис за касод мегардонад. Аз ин ҷиҳат ташхис ва муолиҷаи он вазифаи аввалиндараҷаи ҳар давлат мебошад.

Просмотров: 1729

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таваррум хислати хоси иқтисоди бозорӣ буда, меъёри аз 5 то 10 фоизи он (таварруми бомаром) дар иқтисод ҳамчун тамоюл ё худ қонунияти мӯътадил эътироф карда мешавад

Просмотров: 1456

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Чи тавре ки аз саволҳои пеш таҳлил карда бармеояд, таваррум таҳти таъсири омил ва сабабҳои гуногун, вобаста ба хусусиятҳои низомҳои иқтисодӣ, дар шакл ва дараҷаҳои гуногун ба миён омада, мавқеи худро дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ пурзӯр мегардонад

Просмотров: 2128

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Аз тавсифи моҳият ва хусусиятҳои таваррум (ниг. саволи якум) бармеояд, ки зарурият ва сабабҳои ба вуҷуд омадани таваррум, аз хусуси-ятҳои омилҳои гуногун вобаста буда, ҷанбаҳои серпаҳлӯ ва мураккаби иқтисоди миллиро дар бар гирифта, вобаста ба онҳо намуд ва навъҳои зиёди онро бавуҷуд меоваранд.

Просмотров: 2806

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Таваррум (инфлятсия, беқурбшавӣ) аз воҷаи лотинии inflatio гирифта шуда, маънои варам (дам) кардан, беҳад зиёд ё қиммат шуданро ифода мекунад. Мафҳуми таваррум мустақиман бо муносибатхои пулӣ, қарзӣ, молиявӣ, бонкӣ, андозу буҷет алоқаманд буда, зери таъсири онхо қарор дорад ва мутақобилан ба онҳо таъсири акс мерасонад.

Просмотров: 1274

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Маълум аст, ки бозор, қонун ва механизми амали он муозинӣ ва мутаносибии тараққиёти иқтисоди миллиро пурра таъмин карда наметавонад. Инкишофу густариши иқтисоди миллӣ дар чорчӯбаи муозинии тарози байни даромад ва хароҷот сурат мегирад ва он бидуни танзими давлатии иқтисод имконнопазир аст.

Просмотров: 689

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Дата добавления: 2019-10-30

Добавил (а): Ахмедов Бахром

Андоз яке аз фишангҳои асосии таҳрикдиҳандаи низоми молиявию қарзӣ, хусусан низоми буҷет буда, ҳамчун пулҷудокунӣ ва пардохтҳои қатъӣ (ҳатмие), ки тартиботи болоии маъмурӣ (ташкилотҳои болоии ҳукуматӣ) аз воҳидҳо (субъектҳо)-и ҳуқуқӣ ва аҳолӣ ба манфиати худ ва ҷамъият меситонанд, сурат мегирад.

Просмотров: 705