|

Мавзӯҳои нав

Хусусиятҳои фаъолияти фирма дар шароити рақобати мукаммал

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар ҳаёти аслӣ инчунин ҳолате мушоҳида карда мешавад, ки дар бозор танҳо ду истеҳолкунанда мавҷуданд. Аввалин маротиба чунин хусусиятро олим – иқтисодчии франсуз Антуан Огюстен Курно (1801–1877) мушоҳида намуда ба ҳамтаъсиррасонии онҳоро таҳлил карда буд

Дидан кард: 72

Сохторҳои бозорӣ

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Хусусияти асосии иқтисодиёти бозорӣ ин интихоби озод мебошад: истеҳсолкунанда дар интихоби маҳсулоти истеҳсол мекарда озод мебошад, истеъмолкунанда – дар интихоби мол озод аст, коргар бошад – дар интихоби ҷойи кор озод аст ва ғайра

Дидан кард: 44

Ширкатҳо ва бозорҳо: умумияти принсипҳо ва гуногунии шаклҳо

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Дар мавзӯи мазкур кӯшиш мекунем дарк намоем, ки дар кадом сатҳи истеҳсолот максимизатсияи фоида дастрас карда мешавад (фарқи байни даромади умумӣ ва хароҷоти умумӣ)

Дидан кард: 38

Хароҷоти истеҳсолӣ

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Ҳар як фирма пеш аз оғоз кардани истеҳсолот бояд муайян намояд, ки ба кадом фоида ноил мегардад. Барои ин фирма бояд талаботро омӯзад ва муайян намояд, ки бо кадом нарх маҳсулоти истеҳсолкардаашро мефурӯшад, инчунин фирма бояд даромади пешбинишударо бо хароҷот муқоиса кунад

Дидан кард: 38

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми II)

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Талабот ба захираҳо ҳосилавӣ буда, аз талаботи неъматҳо вобастагӣ дорад. Агар маҳсулоти интиҳоиро бо ифодаёбии пулӣ бо воситаи МRР ва хароҷотҳои интиҳоиро бо МRС ифода кунем, дар чунин ҳолат қоидаи истифодаи захираҳо бо чунин тарз ишора шуданаш мумкин аст:

Дидан кард: 52

Асосҳои назарияи истеҳсолот (қисми I)

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Фирма–ин ташкилоте, ки соҳиби як ва ё якчанд корхонаҳо буда, захираҳоро барои истеҳсоли молҳо ва ё хизматҳо бо мақсади ба даст овардани фоида истифода мебарад

Дидан кард: 62

Назарияи рафтори истеъмолкунанда

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Рафтори истеъмолкунанда – ин ҷараёни таъсисёбии талаботи истеъмолкунанда ба молҳо ва хизматҳои гуногун мебошад. Фаъолияти одамон дар соҳаи истеъмоли неъматҳои истеъмолӣ субъективӣ буда, аксар вақт пешгӯи нашавандаанд. Дар аввал кӯшиш мекунем рафтори истеъмолкунандаро аз мавқеъи назарияи фоиданокии интиҳоӣ таҳлил кунем.

Дидан кард: 22

Мафҳуми чандирнокӣ

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Чандирнокӣ – дараҷаи таасуроти як тағйирёбандаи иқтисодӣ ба тағйирёбандаи дигар. Дар микроиқтисод чандирнокии талабот ва пешниҳод дида баромада мешаванд

Дидан кард: 26

Талабот, пешниҳод. Мувозинатии бозорӣ

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Талабот – ин шумораи молҳо ва хизматҳое, бо нархи назаррас дар фосилаи вақти муайян харидорӣ карда мешавад. Талаботе, ки бо воситаҳои пулии харидорӣ таъмин аст, талаботи қобилияти пардохт дошта номида мешавад

Дидан кард: 31

Мавқеи микроиқтисод дар системаи иқтисодӣ

Санаи дохилгардида: 2018-09-20

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Таҳлили микроиқтисодӣ — қисми иқтисодиёт, ки воҳидҳои алоҳидаи иқтисодиро ба монанди хоҷагиҳои хонавода, фирмаҳо, соҳаҳо ва инчунин бозорҳои алоҳида, нархҳо ва молу хизматҳои мушаххасро тадқиқ менамояд. 

Дидан кард: 39