|

Мавзӯҳои нав

Ҳамгироии агросаноатӣ ва моҳияти комплекси аграрию саноати

Санаи дохилгардида: 2020-03-14

Дохил кард: Сино Эгамбердиев Бахром Ахмедов Алишер Фозилов

Ҳамкорӣ ва дастгирии байни ҳавзаҳои хоҷагии қишлоқ ва саноат ҳамчун мояи амиқ гаштани истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба вуқӯъ пайвастааст. Ҳамгироии кишоварзию саноат яке аз ҳодисаҳои маъмулу густаришёфтаи замони ҳозира мебошад

Дидан кард: 918

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Васоити таълимӣ

Санаи дохилгардида: 2019-11-25

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ. Васоити таълимӣ.- Душанбе “Ирфон”, 2019.-163 с. Васоити таълимии мазкур дар заминаи муқаррароти Кодекси нави андози Ҷумҳурии Тоҷикистон таълиф ёфта, ҳадафаш соддаву оммафаҳм гардонидани талаботи қонунгузории андоз барои шаҳрвандон мебошад. Васоити таълимӣ барои донишҷўёну магистрантони ихтисосҳои иқтисоду молия, омӯзгорон, аспирантон,соҳибкорон ва мутахассисони соҳаи молия тавсия мешавад. © Исломов Т.С.

Дидан кард: 2287

Бекорӣ: шаклҳо ва сабабҳои пайдоиши он. Мафҳуми шуғли пурра

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Яке аз мақсадҳои асосии танзими макроиқтисодӣ ин таъмин намудани шуғли пурра мебошад. Дар зери мафҳуми шуғл шумораи аҳолии қобили меҳнат фаҳмида мешавад, ки бо ҷои кор таъмин мебошанд.

Дидан кард: 2641

Сиёсати зиддитаваррумии давлат (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Таваррум як навъ касалиест, ки дар иқтисод бунёд ёфта, оҳиста-оҳиста ба ҷону устухони он ҷой гирифта, оқибат, онро муфлис за касод мегардонад. Аз ин ҷиҳат ташхис ва муолиҷаи он вазифаи аввалиндараҷаи ҳар давлат мебошад.

Дидан кард: 1745

Оқибатҳои иқтисодию иҷтимоии таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Таваррум хислати хоси иқтисоди бозорӣ буда, меъёри аз 5 то 10 фоизи он (таварруми бомаром) дар иқтисод ҳамчун тамоюл ё худ қонунияти мӯътадил эътироф карда мешавад

Дидан кард: 1466

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Чи тавре ки аз саволҳои пеш таҳлил карда бармеояд, таваррум таҳти таъсири омил ва сабабҳои гуногун, вобаста ба хусусиятҳои низомҳои иқтисодӣ, дар шакл ва дараҷаҳои гуногун ба миён омада, мавқеи худро дар ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоӣ пурзӯр мегардонад

Дидан кард: 2172

Шакл ва намудҳои таваррум (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Аз тавсифи моҳият ва хусусиятҳои таваррум (ниг. саволи якум) бармеояд, ки зарурият ва сабабҳои ба вуҷуд омадани таваррум, аз хусуси-ятҳои омилҳои гуногун вобаста буда, ҷанбаҳои серпаҳлӯ ва мураккаби иқтисоди миллиро дар бар гирифта, вобаста ба онҳо намуд ва навъҳои зиёди онро бавуҷуд меоваранд.

Дидан кард: 2812

Таваррум, моҳият ва сабабҳои пайдоиши он (ТАВАРРУМ ВА ТАНЗИМИ ЗИДДИТАВАРРУМИИ ДАВЛАТ)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Таваррум (инфлятсия, беқурбшавӣ) аз воҷаи лотинии inflatio гирифта шуда, маънои варам (дам) кардан, беҳад зиёд ё қиммат шуданро ифода мекунад. Мафҳуми таваррум мустақиман бо муносибатхои пулӣ, қарзӣ, молиявӣ, бонкӣ, андозу буҷет алоқаманд буда, зери таъсири онхо қарор дорад ва мутақобилан ба онҳо таъсири акс мерасонад.

Дидан кард: 1278

Сиёсати хазинадории давлат ва хусусиятҳои он дар шароити бозор (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Маълум аст, ки бозор, қонун ва механизми амали он муозинӣ ва мутаносибии тараққиёти иқтисоди миллиро пурра таъмин карда наметавонад. Инкишофу густариши иқтисоди миллӣ дар чорчӯбаи муозинии тарози байни даромад ва хароҷот сурат мегирад ва он бидуни танзими давлатии иқтисод имконнопазир аст.

Дидан кард: 703

Андоз, вазифа, шакл ва хусусиятҳои ташаккули он (БОЗОРИ МОЛИЯ, АНДОЗ, БУҶЕТ ВА СИЁСАТИ ХАЗИНАДОРИИ ДАВЛАТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОР)

Санаи дохилгардида: 2019-10-30

Дохил кард: Ахмедов Бахром

Андоз яке аз фишангҳои асосии таҳрикдиҳандаи низоми молиявию қарзӣ, хусусан низоми буҷет буда, ҳамчун пулҷудокунӣ ва пардохтҳои қатъӣ (ҳатмие), ки тартиботи болоии маъмурӣ (ташкилотҳои болоии ҳукуматӣ) аз воҳидҳо (субъектҳо)-и ҳуқуқӣ ва аҳолӣ ба манфиати худ ва ҷамъият меситонанд, сурат мегирад.

Дидан кард: 709