|

Мавзӯҳои нав

Қарзи андоз

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Аз рўи қоидаи умуми андоз бояд дар мўҳлати муайяннамудаи КА ҶТ(мўҳлати пардохт) аз ҷониби андозсупоранда пардохт гардад. Мўҳлати пардохти андоз санаи тақвимие мебошад, ки мутобиқи КА муайян шудааст ва то ё дар лаҳзаи фарорасии он маблағи ҳисобшудаи андоз бояд ба буҷет супорида шавад, яъне ўҳдадории андоз бояд иҷро гардад.

Просмотров: 81

Тағийр додани мўҳлати супоридани андоз

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Тибқи моддаи 90 КА ҶТ  тағйир додани мўҳлати пардохти андоз, ҷарима ва фоизҳо (ба таъхир гузоштан) ин аз мўҳлати мутобиқи КА ЧТ муқаррарнамудаи пардохти андоз, ҷарима ва фоизҳо, аз ҷумла пардохтҳои ҷорӣ, ба мўҳлати нисбатан дертар гузарондани он ба ҳисоб меравад.

Просмотров: 55

Паст кардани меъёри андоз

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

 Як намуди имтиёз дар бахши андоз ин имтиёзе мебошад, ки имконияти кам кардани меъёри андозро аз манбаи муайяни андозбандӣ ва ё тарҳи онро пешниҳод мекунад. Мисоли паст кардани меъёри андоз ин моддаи 299 КА ҶТ аст, ки тибқи он меъёри андоз аз  истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард дар ҳаҷми 2 фоизи манбаи андоз муқаррар карда мешавад. Аммо барои корхонаҳои савдо, маҳсулоттайёркунӣ, таъминотию фурўш меъёри андоз дар ҳаҷми 0,5 фоизи манбаи андоз муқаррар карда шудааст.

Просмотров: 36

Мафҳум ва намудҳои имтиёзҳо дар бахши андоз

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ҳангоми муқаррар намудани андозҳо бояд ҳамаи омилҳои андозбандӣ, аз ҷумла: андозсупорандагон; объекти андозбандӣ; манбаи андоз; давраи андоз; тартиби ҳисоб кардани андоз; тартиб ва мўҳлати пардохти андоз; дар ҳолатҳои пешбининамудаи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои андоз ва асосҳо барои ба даст овардани (истифодаи) онҳо аз ҷониби андозсупоранда муайян карда шаванд (з.б.1.м.7 КА ҶТ). Аз ин муқаррарот бармеояд, ки зерфунксияи ҳавасмандгардонии қонунгузори андоз пеш аз ҳама ин муқаррар кардани имтиёзҳо дар мавриди андозбандӣ аст, ки бо роҳи ба категорияи алоҳидаи шахсони воқеӣ ва ташкилотҳо фароҳам овардани реҷаи хуби андозбандӣ амали мегардад.

Просмотров: 41

Дигар андозҳои аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ пардохтшаванда

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андоз аз истифодабарандагони қаъри конҳо бо фароҳам омадани вазъи мусоиди сармоягузорӣ ва мустаҳкам намудани истифодаи самараноки захираҳои табиӣ дар асоси иҷозатномаи аз ҷониби мақомоти дахлдор додашаванда роиҷ гардид. Танзими ҳуқуқии он дар асоси боби 37 КА ҶТ ба роҳ монда шудааст. Низоми андозбандиро ҳамчунин қарордодҳо оиди истифодаи қаъри замин муқаррар менамоянд ва дар ҳолати иштироки якчанд субъект дар ин гуна қарордодҳо низоми якхела чун андозсупорандаи ягона нисбати онҳо пешкаш карда мешавад.

Просмотров: 32

Андоз аз амволи шахсони ҳуқуқӣ

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Шахсони ҳуқуқӣ дар баробари шахсони воқеӣ дорои ҳуқуқҳои амволӣ мебошанд, ки тибқи қонунгузории граждании ҷумҳурӣ кафолат дода шудааст. Аслси фаъолияти ҳама гуна шахси ҳуқуқиро амвол ташкил медиҳад. Бинобар ҳамин андозбандии амволи шахсони ҳуқуқӣ маввқеи хоса касб карда одатан ба режими ҳуқуқии ин амвол алоқамандӣ дорад. Дар адабиётҳои ҳуқуқии муосир он ҳамчун андози алтернативӣ номбар шудааст ва дар алоқамандӣ бо андози фоидаи шахсони ҳуқуқӣ баррасӣ мешавад.

Просмотров: 14

Андоз аз фоидаи ташкилотҳои тиҷоратӣ

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба сифати супорандагони ин андоз одатан ташкилотҳои тиҷоратӣ — ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагие баромад менамоянд, ки дар шаклҳои ташкилию ҳуқуқии бо Кодекси граждании ҶТ муқарраршуда созмон меёбанд. Ба онҳо ширкатҳои комил, ба боварӣ асосёфта, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, дорои масъулияти иловагӣ ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ дохил мешаванд.

Просмотров: 14

Аксиз

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Ба ҳисоби яке аз ўҳдадориҳои асосии андозсупорандагон супоридани андози аксиз дохил карда мешавад, ки ҳамчун сарчашмаҳои мустаҳкамгардидаи ғанигардонии буҷети давлатӣ баромад менамояд. Аксиз (андози аксиз) тибқи муқарароти қонунгузории андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ситонида шуда, ба гурўҳи андозҳои ғайримустақим дохил аст.

Просмотров: 26

Андоз аз арзиши иловашуда

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андоз аз арзиши иловашуда дар марҳилаҳои аввалини инкишофи андозбандӣ муқарар карда шуда, ба гурўҳи андозҳои умумиҷумҳуриявӣ шомил гардид. Ин намуди андоз бори аввал тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи андози арзиши иловашуда» аз 06.01.1992 с. ҷорӣ карда шуда, дар м.19 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи асосҳои низоми андоз» аз 20.06.1994 с. ва минбаъд дар фасли 7 (аз боби 24 то боби 32) Кодекси андоз аз 12.11.1998 с. мустаҳкам гардид. Айни замон танзимнамоии ҳуқуқии андози арзиши иловашуда бар асоси меъёрҳои фасли 7-уми КА ҶТ аз 04.12.2004 амалӣ гардонида мешавад.

Просмотров: 41

Хусусиятҳои фарқкунандаи андозбандии шахсони ҳуқуқӣ

Дата добавления: 2017-11-17

Добавил (а): Алишер Фозилов

Андозбандии шахсони ҳуқуқӣ аз андозбандии шахсони воқеӣ бо як қатор хусусиятҳои худ фарқ мекунад, ки аз мазмуни қонунгузории ҷорӣ бармеояд. Гап сари он меравад, ки дар тафовут аз шахсони воқеӣ ҳолати ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ хосияти махсусгардонидашударо доро мебошад, ки вобаста ба як қатор тамоюлҳо муайян карда мешавад.

Просмотров: 22